Zásady vracení a náhrady

1. LHŮTA PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pravidla pro vrácení zboží prodávajícího, jehož produkty jsou prodávány na našich webových stránkách (dále jen "prodávající"), trvají 14 dní. Pokud uplynulo 14 dní od přijetí objednávky, nemůžeme vám bohužel nabídnout vrácení peněz a již nemáte nárok požadovat vrácení zboží.

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, fyzicky převzali zboží nebo poslední zboží v případě smlouvy na několik druhů zboží, které si spotřebitel objednal v rámci jedné objednávky a které je dodáváno samostatně. Pokud od obdržení zboží uplynulo 14 dní, nemůžeme vám bohužel nabídnout vrácení peněz nebo výměnu zboží.

Abyste mohli využít výhody vrácení zboží, musí být zboží z vaší objednávky ve stejném stavu, v jakém jste ho obdrželi, nikdy nenošené ani nepoužívané, s etiketami a v původním obalu. Budete také muset předložit doklad o nákupu (například kopii účtenky) položky, kterou chcete vrátit.

Chcete-li iniciovat vrácení, můžete nás kontaktovat na adrese contact@autoamoto.com

Pokud bude vaše žádost o vrácení zboží prodejcem přijata, zašleme vám štítek pro vrácení zboží a pokyny, jak a kam balíček odeslat. Zboží vrácené bez předchozí žádosti o vrácení ve stanovené lhůtě nebude přijato.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se vrácení zboží, kontaktujte nás prosím na následující adrese contact@autoamoto.com

2. POSTUP PŘI VRACENÍ ZBOŽÍ

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte informovat AUTO@MOTO o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy prostřednictvím jasného prohlášení (například e-mailem) na následující adresu contact@autoamoto.com.

Přepravní náklady na vrácení zboží budete muset uhradit sami.

V závislosti na místě vašeho bydliště může trvat nějakou dobu, než obdržíte vyměněné zboží.

Pokud zasíláte položku v hodnotě vyšší než 75 USD, měli byste zvážit využití doručovací služby, která umožňuje sledování zásilky, nebo zakoupení pojištění přepravy. Nezaručujeme, že vrácenou položku obdržíme.

3. ZÁSADY VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Abyste dodrželi lhůtu pro odstoupení od smlouvy, stačí zaslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, která končí svěřením zboží dopravci.

Aby bylo možné zboží vrátit, musí být nepoužité a ve stejném stavu, v jakém jste ho obdrželi. Musí být také v původním obalu.

POŠKOZENÉ ZBOŽÍ A PROBLÉMY S VAŠÍ OBJEDNÁVKOU

Svou objednávku musíte zkontrolovat ihned po jejím obdržení a neprodleně nás kontaktovat, pokud je doručená položka vadná, poškozená nebo se liší od té, kterou jste si objednali.

To nám umožní problém posoudit a vynaložit maximální úsilí k jeho co nejrychlejšímu vyřešení.

POLOŽKY, KTERÉ NELZE VRÁTIT

Výjimkou z výše uvedeného bodu 1 je, že některé typy položek nelze vrátit.

Následující položky nelze vrátit, a proto za ně nelze vrátit peníze:
- zboží podléhající rychlé zkáze (například potraviny, květiny nebo rostliny);
- personalizované produkty (například speciální objednávky nebo produkty na míru);
zboží osobní péče (např. kosmetické výrobky).
- Nebezpečné materiály a výrobky, hořlavé kapaliny, plyny nebo výrobky.

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav týkajících se konkrétního zboží nás neváhejte kontaktovat.

VÝMĚNY

Pokud si přejete zakoupit jinou položku než tu, kterou jste si objednali, doporučujeme vám provést novou objednávku a nevhodnou položku vrátit.

4. VRÁCENÍ VÝROBKŮ

Pro zpracování vrácení zboží nám musíte předložit účtenku nebo doklad o nákupu. Poté, co nás kontaktujete e-mailem, obdržíte adresu pro vrácení zboží, na kterou můžete své výrobky zaslat. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.

5. VRÁCENÍ PENĚZ

Pokud požádáte o vrácení peněz v souladu s podmínkami těchto zásad, zašleme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi (s výjimkou dodatečných nákladů na doručení vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný typ doručení než standardní doručení nabízené zdarma na našich stránkách), a to neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi vaši žádost.

Vrácení peněz (v příslušných případech)
Zavazujeme se vás informovat, jakmile prodávající obdrží a zkontroluje vaši vrácenou objednávku. Dáme vám vědět, zda vám vrácení peněz v důsledku vrácení bylo prodávajícím schváleno. Pokud prodávající vaši žádost o vrácení peněz schválí, bude vám automaticky vrácena cena zaplacená za vrácené zboží na stejný účet, jako byl váš původní způsob platby, pokud jste si výslovně nesjednali jiný způsob platby; ve všech případech vám v důsledku vrácení peněz nevzniknou žádné náklady. Vezměte prosím na vědomí, že zpracování náhrad bankami a jinými platebními organizacemi podléhá jejich vlastním lhůtám, které nemůžeme ovlivnit.

Opožděné nebo chybějící náhrady (v příslušných případech) Pokud jste dosud neobdrželi náhradu, zkontrolujte prosím nejprve svůj bankovní účet. Poté se obraťte na vydavatele své kreditní karty, protože může dojít ke zpoždění, než bude náhrada oficiálně odeslána. Poté kontaktujte svou banku. Než je vrácená částka zaúčtována, často uplyne určitá doba na zpracování.
Pokud jste po provedení všech těchto kroků vrácení peněz ještě neobdrželi, kontaktujte nás na adrese contact@autoamoto.com

Výprodejové položky (pokud je to relevantní)
Zásady pro prodejní položky zůstávají stejné.

Výměna (v případě potřeby)
Výměna je bezplatná a platí pro všechny položky, včetně poškozených nebo v případě problémů s velikostí. Zákazníkovi jsou účtovány pouze náklady na zpětné zaslání.

Chcete-li iniciovat výměnu, kontaktujte nás na adrese contact@autoamoto.com

Dárky
Pokud bylo vrácené zboží při nákupu označeno jako dárek a zasláno přímo vám, obdržíte na vrácené zboží dárkový kredit ve výši hodnoty vráceného zboží. Po obdržení vráceného zboží vám bude zaslán dárkový poukaz. 

Pokud položka nebyla při nákupu označena jako dárek nebo pokud se příjemce rozhodl položku nejprve obdržet a později vám ji předat, zašleme mu peníze zpět a on bude vědět, že jste položku vrátili.