Oikeudelliset tiedot

Digitaalitalouden luottamuksesta 21. kesäkuuta 2004 annetun lain nro 2004-575, joka tunnetaan myös nimellä L.C.E.N., 6-III ja 19 pykälän säännösten mukaisesti autoamoto.com-sivuston käyttäjille ilmoitetaan täten tästä oikeudellisesta ilmoituksesta.

Käyttäjän liittyminen sivustoon ja sen selaaminen merkitsee näiden oikeudellisten ilmoitusten täydellistä ja varauksetonta hyväksymistä.

Niihin voi tutustua sivustolla otsikon "Oikeudelliset tiedot" alla.

1 ARTIKLA: Julkaisija

 Ota yhteyttä sivuston julkaisijaan : contact@autoamoto.com

2 ARTIKLA : Isäntä

Sivuston isäntä on :

Shopify Inc. 151, rue O'Connor Rez-de-chaussée Ottawa (Ontario) K2P 2L8 Kanada. assistance@shopify.com 1-613-241-2828

3 ARTIKLA: Pääsy sivustolle

Sivustolle pääsee mistä tahansa, 7 päivää viikossa, 24 tuntia vuorokaudessa, lukuun ottamatta ylivoimaista estettä, suunniteltuja tai suunnittelemattomia keskeytyksiä ja huoltotöitä.

Jos palveluja muutetaan, keskeytetään tai keskeytetään, sivustoa ei voida pitää vastuullisena.

4 ARTIKLA: Tietojen kerääminen

Sivusto varmistaa, että käyttäjän henkilötietoja kerätään ja käsitellään yksityisyyttä kunnioittaen 6. tammikuuta 1978 annetun Ranskan tietosuojalain nro 78-17 mukaisesti.

Ranskan 6. tammikuuta 1978 annetun tietosuojalain mukaan käyttäjillä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, oikaista ja poistaa ne sekä vastustaa niiden käyttöä.

5 ARTIKLA: Evästeet

Käyttäjille ilmoitetaan, että heidän selainohjelmistoonsa saatetaan asentaa automaattisesti eväste, kun he vierailevat sivustolla.

Selaamalla sivustoa käyttäjä hyväksyy evästeet.

Eväste on elementti, jonka avulla Käyttäjää ei voida tunnistaa, mutta jota käytetään tallentamaan tietoja, jotka liittyvät Käyttäjän selaamiseen verkkosivustolla. Käyttäjä voi poistaa tämän evästeen käytöstä selainohjelmistonsa asetusten avulla.

6 ARTIKLA: Immateriaalioikeudet

Sivuston tai sen osan käyttö, jäljentäminen, jakelu, markkinointi tai muuttaminen ilman julkaisijan lupaa on kielletty, ja se voi johtaa immateriaalioikeuslain ja siviililain mukaisiin oikeustoimiin ja oikeudenkäynteihin.

7 ARTIKLA: Sovittelu

Jos riitaa ei voida ratkaista myynnin jälkeisen palvelun avulla, asiakas voi Ranskan kuluttajansuojalain L.612-1 ja sitä seuraavien artiklojen mukaisesti kääntyä maksutta kuluttajasovittelijan puoleen yhden vuoden kuluessa.