Zásady vrátenia a refundácie

1. LEHOTA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Pravidlá vrátenia tovaru predajcu, ktorého výrobky sú predávané na našej webovej stránke (ďalej len "predajca"), trvajú 14 dní. Ak uplynulo 14 dní od prijatia vašej objednávky, bohužiaľ vám nemôžeme ponúknuť vrátenie peňazí a už nemáte nárok požadovať vrátenie tovaru.

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa končí štrnásť dní odo dňa, keď ste vy alebo vami určená tretia strana, ktorá nie je dopravcom, fyzicky prevzali tovar alebo posledný tovar v prípade zmluvy na viacero tovarov, ktoré si spotrebiteľ objednal v rámci jednej objednávky a ktoré sa dodávajú samostatne. Ak od prevzatia tovaru uplynulo 14 dní, nemôžeme vám, žiaľ, ponúknuť vrátenie peňazí alebo výmenu tovaru.

Aby ste mohli využiť možnosť vrátenia tovaru, musí byť tovar vo vašej objednávke v rovnakom stave, v akom ste ho dostali, nesmie byť opotrebovaný ani použitý, musí byť označený štítkami a v pôvodnom obale. Budete tiež musieť predložiť doklad o kúpe (napríklad kópiu účtenky) položky, ktorú chcete vrátiť.

Ak chcete iniciovať vrátenie, môžete nás kontaktovať na adrese contact@autoamoto.com

Ak predávajúci vašu žiadosť o vrátenie akceptuje, pošleme vám štítok na vrátenie tovaru a pokyny, ako a kam poslať balík. Tovar vrátený bez predchádzajúcej žiadosti o vrátenie v stanovenej lehote nebude prijatý.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vrátenia tovaru, kontaktujte nás na tejto adrese contact@autoamoto.com

2. POSTUP VRÁTENIA TOVARU

Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte informovať AUTO@MOTO o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy prostredníctvom jasného vyhlásenia (napríklad e-mailom) na túto adresu contact@autoamoto.com.

Prepravné náklady na vrátenie tovaru si budete musieť uhradiť sami.

V závislosti od miesta vášho bydliska môže trvať určitý čas, kým dostanete vymenený tovar.

Ak posielate tovar v hodnote vyššej ako 75 USD, mali by ste zvážiť využitie doručovateľskej služby, ktorá umožňuje sledovanie zásielky, alebo zakúpenie poistenia prepravy. Nezaručujeme, že vrátený tovar dostaneme.

3. ZÁSADY VRÁTENIA

Aby ste dodržali lehotu na odstúpenie od zmluvy, stačí, ak pošlete svoje oznámenie týkajúce sa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, ktorá sa končí zverením tovaru prepravcovi.

Aby ste mohli vrátiť tovar, musí byť nepoužitý a v rovnakom stave, v akom ste ho dostali. Musí byť tiež v pôvodnom obale.

POŠKODENÝ TOVAR A PROBLÉMY S VAŠOU OBJEDNÁVKOU

Svoju objednávku musíte skontrolovať hneď po jej prijatí a okamžite nás kontaktovať, ak je doručený tovar chybný, poškodený alebo sa líši od objednaného.

To nám umožní posúdiť problém a vynaložiť maximálne úsilie na jeho čo najskoršie vyriešenie.

POLOŽKY, KTORÉ NIE JE MOŽNÉ VRÁTIŤ

Výnimkou z vyššie uvedeného bodu 1 je, že niektoré typy položiek nie je možné vrátiť.

Nasledujúce položky nie je možné vrátiť, a teda ani refundovať:
- tovar podliehajúci skaze (napríklad potraviny, kvety alebo rastliny);
- personalizované výrobky (napríklad špeciálne objednávky alebo výrobky na mieru);
tovar osobnej starostlivosti (napríklad kozmetické výrobky).
- Nebezpečné materiály a výrobky, horľavé kvapaliny, plyny alebo výrobky.

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa konkrétneho tovaru, neváhajte nás kontaktovať.

VÝMENY

Ak si želáte kúpiť iný tovar ako ten, ktorý ste si objednali, odporúčame vám urobiť novú objednávku a nevhodný tovar vrátiť.

4. VRÁTENIE VÝROBKOV

Na spracovanie vrátenia tovaru nám musíte predložiť účtenku alebo doklad o kúpe. Po tom, ako nás kontaktujete e-mailom, dostanete adresu na vrátenie tovaru, na ktorú môžete svoje výrobky zaslať. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

5. VRÁTENIE POVINNOSTÍ

Ak požiadate o vrátenie peňazí v súlade s podmienkami týchto zásad, zašleme vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali (s výnimkou dodatočných nákladov na doručenie vyplývajúcich zo skutočnosti, že ste si vybrali iný typ doručenia ako štandardné doručenie, ktoré je na našej stránke ponúkané bezplatne), a to bezodkladne a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa prijatia vašej žiadosti.

Vrátenie peňazí (v prípade potreby)
Zaväzujeme sa, že vás budeme informovať hneď, ako predávajúci dostane a skontroluje vašu vrátenú objednávku. Budeme vás informovať o tom, či vám vrátenie peňazí v dôsledku vrátenia bolo alebo nebolo predávajúcim schválené. Ak predávajúci schváli vašu žiadosť o vrátenie peňazí, bude vám automaticky vrátená cena zaplatená za vrátenú(-é) položku(-ky) na ten istý účet, ako bol váš pôvodný spôsob platby, pokiaľ ste sa výslovne nedohodli na inom spôsobe platby; vo všetkých prípadoch vám v dôsledku vrátenia peňazí nevzniknú žiadne náklady. Upozorňujeme, že spracovanie náhrad bankami a inými platobnými organizáciami podlieha ich vlastným lehotám, ktoré nemôžeme ovplyvniť.

Oneskorené alebo chýbajúce náhrady (v prípade potreby) Ak ste ešte nedostali náhradu, skontrolujte si najprv svoj bankový účet. Potom sa obráťte na vydavateľa kreditnej karty, pretože môže dôjsť k oneskoreniu, kým bude vaša refundácia oficiálne odoslaná. Potom kontaktujte svoju banku. Pred zaúčtovaním refundácie často uplynie určitý čas na spracovanie.
Ak ste po vykonaní všetkých týchto krokov ešte stále nedostali refundáciu, kontaktujte nás na adrese contact@autoamoto.com

Výpredajové položky (ak sa uplatňuje)
Zásady pre predajné položky zostávajú rovnaké.

Výmena (ak sa uplatňuje)
Výmena je bezplatná a platí pre všetky položky vrátane poškodených alebo v prípade problémov s veľkosťou. Zákazníkovi sa účtujú len náklady na spätnú dopravu.

Ak chcete iniciovať výmenu, kontaktujte nás na adrese contact@autoamoto.com

Darčeky
Ak bol vrátený tovar pri nákupe označený ako darček a zaslaný priamo vám, dostanete darčekový kredit v hodnote vráteného tovaru. Po prijatí vráteného tovaru vám bude zaslaná darčeková poukážka. 

Ak položka nebola pri nákupe označená ako darček alebo ak sa príjemca rozhodol, že položku najprv dostane a neskôr ju odovzdá vám, pošleme mu peniaze späť a bude vedieť, že ste položku vrátili.